Tko je obrtnik i šta je obrt?

Procedura tokom otvaranja Obrta i popratna dokumentacija

Tko je obrtnik i šta je obrt?

Obrtnik i lice koje obavlja srodnu djelatnost, jeste fizičko lice koje obavlja djelatnost u svoje ime i za svoj račun, a pritom se može koristiti i radom drugih lica sa kojima je u obavezi zaključiti ugovor o radu, u skladu sa Zakonom o radu i kolektivnim ugovorom (Zakon o obrtu FBiH)

Obrt, jeste samostalno i trajno obavljanje dopuštenih i registrovanih privrednih djelatnosti u osnovnom, dopunskom ili dodatnom zanimanju, od strane fizičkih lica sa svrhom postizanja dobiti koja se ostvaruje proizvodnjom, prometom ili pružanjem usluga na tržištu.

Srodne djelatnosti, u smislu ovog zakona, jesu sve registrovane privredne i druge djelatnosti koje obavljaju fizička lica po pravilima obavljanja obrta, a koje se ne smatraju obrtom.
U srodne djelatnosti ubrajaju se i poljoprivredne djelatnosti..

Dopuštena je svaka privredna i druga djelatnost koja nije zakonom zabranjena i koja nije regulisana posebnim zakonom.

Obrt se može registrirati u formi Osnovnog zanimanja (vlasnik obrtnik nije uposlen kod drugog poslodavca), Dodantnog zanimanja (vlasnik lice je uposleno kod drugog poslodavca i djelatnost obavlja putem zaposlenika) i Dopunsko zanimanje (vlasnik obrtnik je uposlen kod drugog poslodavca i obavljanje registrirane djelatnosti vrši isključivo samostalnim radom i to najduže 20 sati sedmično).

Obrt - Obrtnik