Blagajna

Obrazloženje Blagajne za Obrtnike

Blagajna je mjesto koje obavlja poslove s gotovim novcem i surogatima novca. Vođenje blagajniničkog poslovanja propisano je Uredbom o uslovima i načinu plaćanja gotovim novcem. Putem blagajne vrše se uplate i isplate u gotovini. Evidentiranje uplata vrši se putem blagajničkog naloga za naplatu. Evidetiranje isplata se vršti putem blagajničkog naloga za isplatu.

Na kraju svakog dana vrši se evidentiranje uplata i isplata kroz dnevnik blagajne, koji predstavlja sumaran prikaz priliva i odliva gotovog novca za određeni dan. Kroz blagajnički dnevnik evidentiraju se svi nalozi naplate i svi nalozi isplate za određeni dan. Stanje novca evidentiranog kroz dnevnik blagajne na kraju dana mora odgovarati stvarnom novcu u blagajni.

Maksimalni iznos novca koji se može držati u blagajni regulira se blagajničkim maksimumom koji je reguliran Članom 7. Uredbe o uslovima i načinu plaćanja gotovim novcem. Blagajnički maksimum se računa kao prosjek dnevnih isplata prethodnog mjeseca (osim pologa pazara i novca podignutog sa računa za isplate iz Člana 3. Uredbe o uslovima i načinu plaćanja gotovim novcem pod uvjetom da je novac za namjene iz ovog člana isplaćen istog ili narednog dana od dana njegovog podizanja).

Evidentirani prometi kroz knjigu prometa se prenose u knjigu prihoda i rashoda ( Obrazac KPR-1041 ).
Blagajna