Inventura

Obrazloženje inventura za obrtnike

Inventura

Inventura je popis imovine i obaveza koje poduzetnik ima.

Obično se pod pojmom inventure smatra popis robe u trgovinama, što je naravno širi pojam od samog popisa trgovčake robe.

Imovina može biti materijalna (opipljiva) i nematerijalna.

Imovina koja je materijalna (opipljiva) su zalihe robe, sirovina, gotovih proizvoda, inventara i sl.
Imovina koja je nematerijalna a smatra se imovinom poduzetnika su prava na koja polaže poduzetnik, potraživanja od kupaca, države ili radnika, dati krediti i pozajmice, vrijednosni papiri i sl.
Imovina je i novac na računima banaka te novac u blagajni.
Inventura za obrtnike