Knjiga Prometa ( Obrazac KP-1042 )

Knjiga prometa (Obrazac KP-1042) je knjiga u kojoj se evidentiraju svi poslovni događaji koji su vezani za naplatu računa i to gotovinom i karticom.


  • Kolona 12 – Iznos naplaćen u gotovini je cjelokupni promet ostvaren u gotovini za određeni dan koji odgovara sa stanjem gotovog novca u kasi na kraju dana (osim novca koji služi kao polog u kasu za vraćanje kusura).
  • Kolona 13 – Iznos naplaćen u čekovima cjelokupni promet ostvaren putem kartične naplate za određeni dan.
  • Kolona 14 – Ukupno naplaćeni iznos je zbir kolona 12+13.

Evidentirani prometi kroz knjigu prometa se prenose u knjigu prihoda i rashoda.