Kalkulacija

Obrazloženje kalkulacija za obrtnike

Kalkulacija služi za formiranje prodajnih cijena.

Elementi kalkulacije prodajne cijene za trgovačku robu u prodavnicama su:
  • fakturna vrijednost dobavljača, umanjena za odobrene popuste na fakturi
  • zavisni troškovi
  • ukalkulisana marža odnosno razlika u cijeni
  • ukalkulisani PDV (ako je trgovac PDV obveznik)
  • maloprodajna cijena

Ukupna maloprodajna vrijednost sa kalkulacije se prenosi u kolonu zaduženja trgovačke knjige na malo (TKM).

Elementi kalkulacije za trgovacku robu na veliko su:
  • fakturna vrijednost dobavljača, umanjena za odobrene popuste na fakturi
  • zavisni troškovi
  • ukalkulisana marža odnosno razlika u cijeni
  • veleprodajna cijena

Ukupna veleprodajna vrijednost sa kalkulacije se prenosi u kolonu zaduženja trgovačke knjige na veliko (TKV).
Kalkulacija cijena obrtnika