Kalkulacija

Obrazloženje kalkulacija (maloprodajne ili veleprodajne) za obrt ili obrtnika

Maloprodajna kalkulacija - Veleprodajna kalkulacija


Kalkulacija služi za formiranje prodajnih cijena.
Elementi kalkulacije prodajne cijene za trgovačku robu u prodavnicama su:

  • fakturna vrijednost dobavljača, umanjena za odobrene popuste na fakturi
  • zavisni troškovi
  • ukalkulisana marža odnosno razlika u cijeni
  • ukalkulisani PDV (ako je trgovac PDV obveznik)
  • maloprodajna cijena

Ukupna maloprodajna vrijednost sa kalkulacije se prenosi u kolonu zaduženja trgovačke knjige na malo (TKM).

Elementi kalkulacije za trgovacku robu na veliko su:

  • fakturna vrijednost dobavljača, umanjena za odobrene popuste na fakturi
  • zavisni troškovi
  • ukalkulisana marža odnosno razlika u cijeni
  • veleprodajna cijena

Ukupna veleprodajna vrijednost sa kalkulacije se prenosi u kolonu zaduženja trgovačke knjige na veliko (TKV).

Maloprodajna kalkulacija