Plata / Plaća

Generalno i ukratko o platama za Obrt-e / Obrtnike

Plata/Plaća je termin koji se koristi za isplatu naknade za obavljeni / dogovoreni posao na mjesečnom nivou.

Ovdje trebamo razlikovati Bruto i Neto platu/plaću.

Bruto plata/plaća je iznos plate/plaće u kojoj je sadržana neto plata/plaća (dio Bruto plate/plaće) koja se isplaćuje radnicima na tekuće račune u bankama, te socijalna davanja ovisno o državi ( penziono/mirovinsko osiguranje, zdravstveno osiguranje, doprinosi za nezaposlenost/zaštita kod gubitka posla, porez na dohodak (nakon korištenja svih olakšica).

Jednokratna kompenzacija za točno određeni rad i usluge, koji se obično temelji ugovorom o djelu se naziva honorar.

Plaća/plata radnika se obračunava jednom mjesečno i u propisanom roku se pripadajući dio neto plate/plaće isplaćuje radnicima/uposlenicima a drugi dio se plaća za socijalna davanja budžetima i fondovima.

Svaki poslodavac je dužan radniku/uposleniku uručiti platnu listu koja detaljno opisuje neto dio plate/plaće, radne sate, socijalna davanja.

Da li su Vam uplaćeni doprisnosi možete provjeriti na Portalu o uplaćenim doprinosima

Plate/plaće poslodavac prijavljuje poreskoj upravi kroz jedinstveni informacioni sistem NPIS te podnosi specifikacije Obrazac 2001 i Obrazac MIP-1023.

Nakon završene godine za sve plate/plaće prethodne godine poslodavac podnosi godišnji izvještaj o isplaćenim platama/plaćama te isti uručuje radniku/uposleniku kako bi isti mogao podnijeti svoju godišnju prijavu putem obrasca GPD-1051 ukoliko isti ima dva ili više oporeziva primanja dakle ako pored plate/plaće prima druge naknade/nagrade koje su oporezive ili je tokom godine bio usposlen kod drugih poslodavaca.

Razlika po GPD-1051 obrascu se nulira na način da pretplaćeni porez svaki radnik koji je na vrijeme podnio prijavu odnosno do 31.03. tekuće za prethodnu godinu vraća ili plaća razliku ukoliko po godišnjoj prijavi nakon svih odbitaka i uplaćenih akontacija postoji obaveza.