Specifikacija za utvrđivanje dohotka od samostalne djelatnosti | SPR-1053

Samostalni poduzetnici koji svoj dohodak utvrđuju na temelju poslovnih knjiga podnose Obrazac SPR-1053.


Obrazac SPR-1053 sastavlja se na temelju zbira kolona prihoda (11, 12 i 13) i zbira kolona rashoda (16, 17, 18 i 19) iz knjige KPR-1041 te zbira kolone rashoda (16) iz knjige PLDI-1043