Specifikacija za utvrđivanje dohotka od samostalne djelatnosti - SPR-1053

Obrazloženje podnošenja Specifikacija za utvrđivanje dohotka od samostalne djelatnosti | SPR-1053 za obrtnike

Specifikacija za utvrđivanje dohotka od samostalne djelatnosti - SPR-1053

Samostalni poduzetnici koji svoj dohodak utvrđuju na temelju poslovnih knjiga podnose Obrazac SPR-1053.


Obrazac SPR-1053 sastavlja se na temelju zbira:
Specifikacija za utvrđivanje dohotka od samostalne djelatnosti - SPR-1053