Knjiga Ulaznih Faktura ( KUF )

Obrazloženje KUF ( Knjiga Ulaznih Faktura )

Knjiga ulaznih faktura - KUF

Knjiga ulaznih faktura (KUF) je dokument putem kojeg se evidentiraju ulazni računi poslovnog subjekta (Broj fakture/računa, Datum izdavanja, Naziv dobavljača, Identifikacioni broj dobavljača, Iznos računa sa porezom, Iznos računa bez poreza, Porez sadržan na fakturi itd.).
Svi ulazni računi/fakture bit će zavedeni u Knjiga ulaznih faktura što je u skladu Pravilnikom o primjeni Zakona o porezu na dodatu vrijednost.
Knjiga ulaznih faktura se vodi za svaki mjesec odvojeno.
Zbir određenih kolona iz KUF-a se prenosi u određena polja PDV prijave ukoliko ste registrirani PDV obveznik.
KUF