Knjiga prihoda i rashoda ( KPR-1041 )

Obrazloženje KPR-1041 ( Knjige prihoda i rashoda )

Knjiga prihoda i rashoda ( Obrazac KPR – 1041 ) je knjiga u kojoj se evidentiraju svi poslovni događaji koji za rezultat imaju priliv ili odliv novca bilo bezgotovinski preko banke ili gotovinski putem blagajne.
Knjiga je podjeljena u dva dijela i to na Prihode i Rashode.
 • Na stranu prihoda unosi se promet na dan ostvaren u gotovini ili preko bankovnog računa.
 • Kolona 11) U gotovini (Dnevni promet gotovine)
 • Kolona 12) Preko poslovne banke (naplaćeni računi preko banke i Dnevni promet kartice)
 • Kolona 13) U stvarima i uslugama (ostvarene koristi kod kojih nije došlo do priliva novca već dobijena stvar ili usluga od koje će imati koristi u daljem poslovanju – vrijednost koja se unosi jeste tržišna vrijednost koja bi se ostvarila u uobičajenom prometu na tržištu takvom dobijenom stvari ili pruženom uslugom)
 • Kolona 14) PDV u prihodima (ova kolona služi za evidentiranje pripadajućeg iznosa PDV-a sadržanog u iznosu evidentiranom u koloni 11) i koloni 12) pod uslovom da ste registrirani PDV obveznik.
 • Ukoliko niste registrirani PDV obveznik onda kolonu 14 ne evidentirate jer izdati i naplaćeni računi ne sadrže PDV na Vašem izlaznom dokumentu.
 • Na stranu rashoda unosi se odliv novca bilo u gotovini ili preko poslovne banke vodeći računa o vrsti rashoda i djelatnosti koja je registrirana.
 • Kolona 15) Ukupni prihodi su rezultat kolona (11+12+13-14)
 • Kolona 16) U robi i materijalu (Plaćena roba koja je zadužena kroz kalkulaciju ili materijal za koji će biti kreiran radni nalog utroška materijala)
 • Kolona 17) Bruto plaće zaposlenika (Unosi se ukupan trošak koji se odnosi na zaposlene kod obrtnika pod uvjetom da je do transakcije došlo putem poslovne banke)
 • Kolona 18) Plaćeni doprinosi poduzetnika (Unose doprinosi koji se odnose na vlasnika obrta odnosno poduzetnika), prema važećim stopama doprinosa od propisane osnovice obrtinka.
 • Kolona 19) Ostalo (Unose se ostali rashodi koji su nezabilazni svakodnevnom poslovanju kao što su računi režija, zakupa, taksi, koje se ne mogu podvesti u robu ili materijal a služe u poslovne svrhe obrtnika).
 • Kolona 20) PDV u rashodima (unosi se pripadajući dio PDV-a na koji registrirani PDV obveznik ima pravo odbitka pod uslovom da je ulazni račun plaćen odnosno da je došlo do odliva novca bilo gotovinom ili preko banke t.j. bezogotovinskim načinom plaćanja, a za pripadajući dio PDV na koji niste imali pravo odbitka ulaznog PDV-a a isti račun je plaćen onda u kolonu 20) ne unosite pripadajući dio PDV-a sa ulaznog računa već isto polje ostaje prazno).
 • Ukoliko niste registrirani PDV obveznik onda kolonu 20) ne popunjavate bez obzira što je ulazni račun plaćen i dobiven od dobavljača koji je na računu iskazao PDV jer nemate pravo odbitka PDV-a po bilo kojoj stavci računa/fakture.
 • Kolona – 21 Ukupni rashodi su rezultat kolona (16+17+18+19-20).

KPR - 1041