Godišnja prijava poreza na dohodak - GPD-1051

Obrazloženje Godišnja prijave poreza na dohodak - Obrazac GPD-1051

Godišnja prijava poreza na dohodak - Obrazac GPD-1051


Godišnju prijavu moraju podnijeti fizička lica koja su u prethodnoj godini ostvarila dohodak koji je oporeziv prema odredbama Zakona o porezu na dohodak.

Fizička lica koja su ostvarila sav oporeziv dohodak na koji je porez obračunat i uplaćen po odbitku i kao takav se smatra konačno plaćenim porezom, ili koja su sav dohodak ostvarila po osnovu obavljanja nesamostalne djelatnosti samo kod jednog poslodavca, nisu dužna podnijeti godišnju prijavu poreza na dohodak.
Ukoliko ste imali više poslodavaca, ostvarili drugi dohodak ili imali bilo koji drugi izvor dohotka koji treba prijaviti, morate podnijeti ovu prijavu zajedno sa odgovarajućom dokumentacijom.


Godišnja prijava poreza na dohodak (Obrazac GPD-1051) fizičkog lica podnosi se najdalje do 31.03. tekuće godine za prethodnu godinu.
Godišnja prijava poreza na dohodak