Knjiga Stalnih Sredstava ( Obrazac PLDI-1043 )

Obrazloženje PLDI-1043 ( Knjiga Stalnih Sredstava )

Knjiga stalnih sredstava odnosno popisna lista dugotrajne imovine ( Obrazac PLDI -1043 ) služi u svrhu evidencije imovine odnosno opreme putem koje se utvrđuju rashodi po osnovu optisa (amortizacije) dugotrajne imovine.

Vrijednost stalnih sredstava čija je pojedinačna nabavna vrijednost manja od 1.000,00 KM može se u cjelini odbiti od osnovice poreza na dohodak u godini njihove nabavke i stavljanja u upotrebu.

Bez obzira na vrijednost stalnog sredstva/opreme/imovine, svaka nabavka imovine trebala bi biti evidentirana kroz knjigu popisna lista dugotrajne imovine ( Obrazac PLDI -1043 ).

Suština knjige stalnih sredstava odnosno popisne liste dugotrajne imovine ( Obrazac PLDI -1043 ) jeste priznavanje rashoda kroz više obračunskih perioda, jer imovina jednog poduzetnika treba trajno služiti poslovanju, te inicijalno nisu namjenjeni prodaji.
U dugotrajnu imovinu (stalna sredstva) spadaju zgrade, strojevi, finansijska ulaganja itd.)

Stalno sredstvo se zbog toga ne evidentira u rashode direktno u obrazac KPR-1041 prilikom nabavke i plaćanja već postepeno kroz jedan (ako je vrijednost manja od 1.000,00 KM) ili više obraćunskih perioda za nabavke veće od 1.000,00 KM.

Stalna sredstava/oprema/imovina opteretit će rashode obračunskog perioda ovisno o vrijednosti i stopi amortizacije pojedinog sredstva.
Najviše porezno priznate stope amortizacije propisane su Članom 35. Pravilnika o primjeni Zakona o porez na dohodak.
Knjiga stalnih sredstava - PPLDI-1043