Ostali obrazci

Obrazci obrazci potrebni obrtnicima

Ostali obrazci

Ostali obrazci, koje obrtnici zavisno od šifre djelatnosti moraju popuniti / podnijeti:

  • Obrazac OVN - izvještaj o obračunatim i uplaćenim vodnim naknadama
  • Obrazac ZS - Izvještaj o obračunatoj i uplaćenoj posebnoj naknadi za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća
  • Obrazac KOČ - Konačan obračun članarine turističke zajednice Kantona Sarajevo za 2022. godinu
  • Obrazac ONŠ TK - Obračun naknada za korištenje, zaštitu i unapređenje šuma
  • Obrazac ONŠ ZZH - Obračun naknada za korištenje, zaštitu i unapređenje šuma
  • Obrazac TZ - Obrazac obračuna i uplate članskog doprinosa turističkoj zajednici
  • Obrazac POAČ - Prijava obračuna akontacije članarine turističkoj zajednici kantona _______ za mjesec/tromjesečje
  • Obrazac ČOK - Izvještaj O komorama Obračunatoj i uplaćenoj članarini Obrtničkim
  • Obrazac GPD-1051 - Godišnja prijava poreza na dohodak

Ostali obrazci jednog obrtnika