Registracija obrta / Otvaranje obrta

Procedura tokom otvaranja Obrta i popratna dokumentacija

Registracija obrta / Otvaranje obrta

Osnovni uslovi potrebni za registraciju obrta su da je lice državljanin BiH, da je poslovno sposoban, da ispunjava opšte i posebne zdravstvene uslov ako je to propisano i da nije izrečena mjera zabrane obavljanja obrta.

 1. Registrira se u nadležnoj općinskoj službi:
   • Uvjerenje o državljanstvu – matični ured općine,
   • Uvjerenje o poslovnoj sposobnosti – Centar za socijalni rad,
   • Ljekarsko uvjerenje – Dom Zdravlja,
   • Uvjerenje da nije izrečena mjera zabrane obrta – Općinski Sud
   • Uvjerenje da je osoba na evidenciji nezaposlenih osoba – Zavod za zapošljavanje (samo ukoliko se lice nalazi ne evideniciji nezaposlenih osoba kod nadležne službe)
 2. Izrada pečata
 3. Dobijanje ID broja kod nadležne kantonalne poreske uprave ( Obrazac POR-503)
 4. Razrvstavanje obrtnika po klasifikaciji djelatnosti kod nadležne kantonalne službe za statistiku (Obrazac –RPS)
 5. Otvaranje poslovnog računa u banci.
 6. Prijava vlasnika obrta na obavezno socijalno osiguranje kod nadležne ispostave Porezne uprave FBiH (Obrazac JS 3100)
 7. Fiskalizacija kod ovlaštenog distributera/servisera fiskalnih sistema

Registracija obrt-a