Trgovačke knjige ( TKM, TKV, TKU )

Obrazloženje trgovačkih knjiga ( TKM, TKV, TKU )

Trgovačka knjiga je knjiga u kojoj se vodi evidencija nabavke i prodaje robe i proizvoda (u dalјnjem tekstu: roba) i evidencija izvršenih trgovačkih usluga, a čine je:


Oblik, sadržaj i način vođenja trgovačkih knjiga propisan je Pravilnikom o obliku, sadržaju i načinu vođenja trgovačke knjige.

Trgovačka knjiga vodi se odvojeno za trgovinu na veliko i trgovinu na malo.

Pravna i fizička lica registrovana za obavlјanje trgovačke djelatnosti i druga pravna i fizička lica registrovana za obavlјanje djelatnosti proizvodnje,
(u dalјnjem tekstu: trgovac) kada obavlјaju promet robe ili proizvoda dužna su da vode trgovačku knjigu za trgovinu na veliko i trgovinu na malo u zavisnosti od oblika trgovine, odnosno prometa koji obavlјaju (u dalјnjem tekstu: trgovačka knjiga).

Ove evidencije sadrže podatke o nabavci i prodaji robe, odnosno podatke o zaduženju za vlastite proizvode i njihovoj prodaji.

Trgovci pojedinci nisu dužni voditi trgovačku knjigu na malo.