Izvod

Izvod je dokument koji sadrži sve bezgotovinske transakcije obavljenje na određeni datum.

Svaki obrtnik dužan je nakon registracije i dobijanja ID broja otvoriti poslovni račun u jednoj od banaka što je u skladu sa Članom 6. Zakona o unutarnjem platnom prometu FBiH.

  • Izvodi se knjiže kroz obavezne propisane knjige obrtnika i to kroz Knjigu prihoda i rashoda (Obrazac KPR – 1041).

  • Sve bezgotovinske transakcije koje se odnose na naplatu i plaćanje računa pored popunjavanja obrasca KPR-1041, obavezne su evidentirati i kroz knjigu Evidencije potraživanja i obaveza (Obrazac EPO-1044).

  • U knjigu Evidencije potraživanja i obaveza evidentiraju se samo transakcije koje imaju dodjeljenog kupca ili dobavljača na izvodu banke, tako da se naplaćeni računi evidentiraju u polje 13) obrasca EPO-1044, a plaćeni računi se evidentiraju u polje 18) obrasca EPO-1044.

  • Tako da postoji direktna veza bezgotovinskih transakcija plaćenih računa i naplaćanih računa između obrasca KPR-1041 i obrasca EPO-1044 na način da se redni broj iz knjige prihoda i rashoda (Obrazac KPR-1041 kada je račun plaćen ili naplaćen isti prenosi u kolonu 19) obrasca EPO-1044.
Bank