PDV Prijava

Obrazloženje PDV Prijave za obrtnike

PDV prijava je obrazac prijave poreza na dodanu vrijednost.

PDV prijava podnosi se svaki mjesec i to najdalje do 10-tog tekućeg mjeseca za prethodni mjesec izuzev ako 10-ti pada na dane vikenda onda se ista može podnjeti idućeg radnog dana.

Utvrđena obaveza po PDV prijavi plaća se najdalje do 10-tog u mjesecu za prethodni mjesec izuzev ako 10-ti pada na dane vikenda i praznike, tada je plaćanje potrebno izvršiti najdalje dan prije vikenda ili praznika zbog provođenja transakcija u poslovnim bankama.


Pored PDV prijave obveznici su dužni slati i Obrazac D PDV na e-mail Regionalnog Centra kome isti pripada.

Obveznici elektronski obrazac D PDV mogu dostavljati putem elektronske pošte na e-mail adrese prema regionalnim centru kako slijedi:
Dostavljanje dodatka uz PDV prijavu potrebno je vršiti samo na elektronskom Excel-ovom obrascu : Download

Registraciju i potrebne dokumente za u jedinstveni sistem indirektnih poreza možete pogledati putem linka: Link

Nakon registracije u jedinstveni sistem indirektnih poreza (nakon što dobijete PDV broj i postanete PDV obveznik) dužni ste se registrirati za elektronsko podnošenje PDV prijava na način kako stoji u upustvu UINO što možete pogledati putem linka: Link