Veleprodaja

Obrazloženje veleprodaje za obrte ili obrtnike

Veleprodaja ili trgovina na veliko

je kupovina robe radi daljnje prodaje profesionalnim korisnicima, drugim pravnim i fizičkim licima koja obavljaju registriranu djelatnost ili djelatnost odobrenu u skladu sa zakonom, uz obavezno izdavanje fakture, odnosno računa.

Trgovina na veliko obavlja se u posebnim prodajnim prostorijama, skladištima ili drugim mjestima koja ispunjavaju uvjete propisane ovim zakonom i drugim propisima.

Trgovina na veliko može se obavljati i kao trgovina na veliko u tranzitu kada se kupovina i prodaja robe obavlja bez prethodnog skladištenja u skladištu trgovca na veliko.

Za obavljanje trgovine na veliko u tranzitu nije potreban prodajni prostor (skladište). Za određenu vrstu robe može se utvrditi da se trgovina na veliko ne može obavljati u tranzitu.

Veleprodaja obrti