Nivelacija

Obrazloženje nivelacije cijena za obrtnike

Nivelacija ili Nivelacije

Nivelacija cijena je proces prilagođavanja trenutno prikazanih cijena proizvoda ili usluga kako bi se uskladile sa promjenama na tržištu.

Ovaj proces uključuje analizu i korekciju cijena u skladu s različitim ekonomskim faktorima, kao što su promjene u ponudi i potražnji, inflacija, konkurencija, troškovi proizvodnje i distribucije, kao i promjene u zakonodavstvu ili regulacijama.

Cilj nivelacije cijena je osigurati da cijene odražavaju stvarnu vrijednost proizvoda ili usluga u datom trenutku, te da ostanu konkurentne na tržištu, a istovremeno omogućuju održavanje profitabilnosti poslovanja

Nivelaciju cijena u praksi vršimo iz dva razloga:
  • Zbog tržišnih kretanja, mjenjamo cenu na više ili niže.
  • Zbog promjene poreskih stopa za date artikle.

Nivelacija cijena jeste promjena trenutno iskazane cijene

Nivelacija cijena obrtnika