Nivelacija

Obrazloženje nivelacije cijena za obrtnike

Nivelacija cjena jeste promjena trenutno iskazane cjene.

Nivelaciju cjena u praksi vršimo iz dva razloga:
  • Zbog tržišnih kretanja, mjenjamo cenu na više ili niže.
  • Zbog promjene poreskih stopa za date artikle.
Nivelacija cijena obrtnika