Proizvodnja


  • Proizvodnja je stvaranje jednog proizvoda kroz jedan ili više procesa s ciljem da se proizvod proda.

  • Vlasnik biznisa koji se bavi proivzodnjom dužan je da materijale zavede kroz proizvodnu kalkulaciju po nabavnim cijenama kupljenih sirovina i materijala.

  • Svaki porizvod se proizvodi po zadatim normativima.

  • Normativ je količina materijala, vremena, energije i radne snage potrebnih da se izradi jedan proizvod.

  • Ovisno o vrsti proizvoda proizvođač određuje što će staviti u normativ za jednu jedinicu proizvoda.

  • Jedan ili više istih proizvoda generiše radni nalog utroška sirovine i materijala.