Proizvodnja

Obrazloženje Proizvodnje za Obrtnike

Proizvodnja je stvaranje jednog proizvoda kroz jedan ili više procesa s ciljem da se proizvod proda.

Vlasnik biznisa koji se bavi proivzodnjom dužan je da materijale zavede kroz proizvodnu kalkulaciju po nabavnim cijenama kupljenih sirovina i materijala.
Svaki porizvod se proizvodi po zadatim normativima.

Normativ je količina materijala, vremena, energije i radne snage potrebnih da se izradi jedan proizvod. Ovisno o vrsti proizvoda proizvođač određuje što će staviti u normativ za jednu jedinicu proizvoda.

Jedan ili više istih proizvoda generiše radni nalog utroška sirovine i materijala.

Proizvodnja obrti